Sterownik do myjni automatycznej instalacji udojowej: MBR-03P
 MBR-03b

Sterownik kieruje pracą automatu myjącego oraz dojarki udojowej w dojarkach rurociągowych i halach udojowych. Małe wymiary oraz prosta, przemyślana konstrukcja pozwalają na instalację sterownika we wszystkich typach automatów myjących. Urządzenie pozwala na modernizację starych dojarek oraz budowę nowych instalacji.

 


Właściwości sterownika:

 • sterownik pozwala na przełączanie między myciem zasadowym i kwaśnym
 • kontroluje stan poziomu wody za pomocą presostatu i limitu czasu pobierania wody
 • kontroluje dozowanie płynów
 • gdy pracę sterownika przerwie zanik napięcia, sterownik po powrocie napięcia kontynuuje pracę w miejscu przerwania
 • odporny na wysoki poziom zakłóceń występujący w instalacjach rolniczych. Nie występują niepożądane przerwy w pracy sterownika wywołane załączeniem innych urządzeń
 • możliwe jest wyprowadzenie przycisków:udojstop ,mycie na zewnątrz automatu myjącego


Opis działania:

Urządzenie umożliwia sterowanie:

 • pracą dojarki
 • pracą myjni - sterownik przechodzi przez wszystkie cykle automatycznie sterując pracą myjni w trzech etapach:

  - płukanie wstępne
  - podgrzanie wody i mycie dojarki ciepłą wodą
  - płukanie końcowe


  Podczas pobierania wody sterownik reaguje na sygnał presostatu określający poziom pobranej wody. Cykl ten ma zdefiniowany limit czasu po którym sterownik przechodzi do następnego procesu.
  W dowolnym cyklu istnieje możliwość przyspieszenia procesu poprzez naciśnięcie przycisku "Mycie" (przez 5 sekund), wtedy sterownik kończy bieżący proces i przechodzi do następnego. Wszystkie cykle mają określone czasy trwania, ktore mozna ustawiać.

  Sterownik kontroluje prace pięciu urządzeń:
 • pompy próżniowej
 • pompy mlecznej
 • zaworu wody ciepłej
 • zaworu wody zimnej
 • zaworu spustowego

Możliwe jest programowanie poniższych parametrów cykli pracy sterownika:

 • limitu czasu pobierania wody
 • czasu fazy płukania instalacji zimną wodą
 • czasu fazy płukania instalacji ciepłą wodą, gdy załączony jest zawór spustowy
 • zmiana trybu cykli pracy sterownika- w pierszym cyklu pobierania wody załączany jest dodatkowy zawór do wody ciepłej


Date techniczne

 • Wymiary: 90x70 mm; głębokość 65 mm
 • Waga: 600 g
 • Złącza: 4 mm złącza śrubowe na listwie
 • Montaż: Montaż tablicowy (panelowy)

  Dane elektryczne:

 • Zasilanie: 230 V (przystosowany do pracy w trudnych warunkach: od ~180V)
 • Moc pobierana: 2 VA


Zdjęcia sterownika: