Planowanie instalacji udojowej
 

Najważniejszym czynnikiem, jaki wpływa na planowanie instalacji udojowej, jest ilość wody zużyta do mycia instalacji udojowej. Należy wybrać takie optymalne zużycie wody, aby przy najmniejszej możliwej ilości wody, dla danej instalacji, zachować wysoką jakość mycia.

 Na wielkość zużycia wody, wpływają następujące elementy instalacji udojowej:

 • Liczba apartów udojowych
 • Wielkość jednostki końcowej
 • Wymiary (średnica, długość):
  • rurociągu mlecznego
  • rurociągu zasysającego wodę
  • rurociągu transportującego mleko z jednostki końcowej do schładzalnika poprzez skrócenie długości tego rurociągu (umieszczenie myjni jak najbliżej jednostki końcowej myjni) uzyskuje się największe oszczędności w zużyciu wody.
 
 

the-principle-of-operations-washer

 

Zasady mycia różnych typów instalacji udojowych:

 

 • Płukanie wstępne:
  Do układu mlecznego zasysana jest letnia, którą płucze się układ mleczny. Płukanie wstępne trwa 5 minut. Na to mycie zużywa się, w zależności od wielkości rurociągu od 10 do 30 litrów wody.
 • Podgrzanie wody i mycie dojarki ciepłą wodą:
  Do układu mlecznego zasysana jest gorąca woda z dodatkiem roztworu myjącego. Następuje krążenie wody w instalacji przez około 15 minut. Po zakończeniu mycia woda jest wylewana przez około 5 minut. Na to mycie zużywa się średnio od 15 do 50 litrów wody.
 • Płukanie końcowe:
  Ostatni trzeci etap mycia polega na płukaniu całej instalacji zimna wodą. Płukanie trwa 5. Zużywa się wówczas około 20 do 50 litrów.

 

 

Zasada mycia dojarki przewodowej

 Przed przystąpieniem do mycia instalacji należy:

 • Umieścić aparaty udojowe na stanowisko mycia, które połączone jest z zaworem trójdrożnym oraz zbiornikiem z roztworem myjącym
 • Oddzielić podłączenie zbiornika od schładzalnika i podłączyć do zbiornika myjącego
 • Przełączyć zawór trójdrożny w stan do mycia

 

Przebieg mycia
Po rozpoczęciu mycia, roztwór jest zasysany ze zbiornika i przepływa kolejno przez:

 • aparaty udojowe
 • rurociąg mleczny jednostki końcowej
 • pod koniec przesyłany jest do zbiornika myjącego

Zawór trójdrożny kontroluje przepływ roztworu myjącego w jednym kierunku. Kieruje, także niewielką ilość roztworu do rury mlecznej z drugiej strony jednostki końcowej. W celu zwiększenia działania mechanicznego, powietrze wpuszczane jest do rurociągu myjącego, podczas przerw w myciu.

 

Zasada mycia hali udojowej

Hale udojowe posiadają dodatkowy rurociąg myjący(podzielony na dwa rozgałęzienia rozmieszczone wzdłuż hali udojowej), który łączy zbiornik myjący ze stanowiskami mycia aparatów udojowych.
Przed przystąpieniem do mycia instalacji należy:

 • Umieścić aparaty udojowe na stanowisko mycia
 • Oddzielić podłączenie zbiornika od schładzalnika i podłączyć do zbiornika myjącego
 • Przełączyć zawór trójdrożny w stan do mycia

 

Przebieg mycia
Po rozpoczęciu mycia roztwór jest zasysany, rurociągiem myjącym, ze zbiornika myjącego do aparatów udojowych. Dalej, roztwór przepływa rurociągiem mlecznym do jednostki końcowej z dwóch stron, a następnie, przez połączenie schładzalnika, pompowany jest do zbiornika myjącego. W celu zwiększenia działania mechanicznego, powietrze wpuszczane jest do rurociągu myjącego, podczas przerw w myciu