Zasada działania myjnii

 

Przebieg mycia instalacji udojwej myjnią automatyczną

W stanie gotowości do mycia instalacji udojowej, podłączenie zbiornika od schładzalnika, jest przyłączane do zbiornika myjącego. System tworzy wtedy zamknięty obiekt, którym będzie krążył roztwór myjący. Następnie roztwór myjący jest zasysany z myjni do instalacji udojowej-płynąc kolejno przez:

- Aparaty udojowe

- Rurociąg mleczny

- Jednostkę końcową

Po wypompowaniu roztworu z jednostki końcowej, wraca on do myjni, gdzie znów zasysany jest do instalacji, aż do skończenia procesu mycia. Pod koniec mycia roztwór myjący doprowadzany jest do ścieków.

 

  

Zasada działania myjni automatycznej:

- Woda z instalacji wodnej jest dostarczana do zbiornika mycia, aż do określonego poziomu wody. Poziom wody w zbiorniku jest regulowany przez presostat.

- W zależności od potrzeby dodania detergentu, woda przepływa przez odpowiedni pojemnik zawierający odpowiedni rodzaj detergentu.

- W drugim etapie mycia, woda jest podgrzewana przez grzałkę, do odpowiedniej temperatury.

- W kolejnym kroku woda jest transportowana przez zawór trójdrożny do instalacji, płynąc przez całą instalację, a następnie wraca do zaworu trójdrożnego. Tam kierowana jest albo z powrotem do zbiornika albo do ścieków.

- Odpowiednie sterowanie zaworem trójdrożnym pozwala na tworzenie korków wodnych- mycie pulsacyjne, co poprawia skuteczność mycia.