Zasady mycia instalacji udojowych

Podstawową zasadą zapewnienia jakości mleka jest dbanie o czystość całej instalacji udojowej. Zapobiega to zakażeniu mleka przez gromadzące się bakterie w instalacji po każdym doju. 


 Można wyróżnić dwa sposoby mycia osprzętu udojowego:


 • Mycie miejscowe
  Jest to mycie wszystkich części urządzeń, które miały kontakt z mlekiem, bez potrzeby demontażu urządzeń. Podczas mycia roztwór myjący jest zasysany przez całą instalację udojową( m.in. aparaty udojowe) do jednostki końcowej i zostaje wypompowany na zewnątrz.

 • Mycie cyrkulacyjne
  Podczas mycia roztwór kilka razy przechodzi przez aparat udojowy, instalację i urządzenia. Procesem steruje myjnia automatyczna która kontroluje czas cyrkulacji poszczególnych faz mycia: mycia roztworem, płukania, dezynfekcji. Kontroluje też dozowanie środków chemicznych do roztworu oraz jego temperaturę.

Na wynik mycia wpływają następujące, współzależne czynniki:

factors involved_in_cleaning

 

 • Czas 
  Czas w jakim odbywa się cyrkulacja roztworu myjącego, zależy od:
  rodzaju roztworu myjącego, stężenia, ilości zanieczyszczeń i od skuteczności działania mechanicznego.

        - Czas mycia przy użyciu środka myjącego i dezynfekującego powinien wynosić 15 min.

        - Czas mycia przy użyciu detergentu powinien wynosić 7-8 min

        - Czas mycia przy użyciu środka dezynfekcyjego powinien wynosić 5 min

 • Temperatura 
  Temperatura roztworu myjącego powinna wynosić 70-90°C i nie może obniżyć się poniżej 40°C pod koniec mycia cyrkulacyjnego. Przy takiej temperaturze zostaną wypłukane wszystkie zanieczyszczenia z instalacji.

 • Działanie chemiczne 
  Zadaniem związków chemicznych jest oczyszczanie powierzchni czyszczonych i utrzymywanie zanieczyszczeń w roztworze myjącym. Do tych celów używane są trzy rodzaje związków:

        - Zasadowe lub obojętne: Usuwają zanieczyszczenia organiczne. Białka, tłuszcze

        - Dezynfekcyjne: Usuwają bakterie znajdujące się w instalacji

        - Kwaśne: Usuwają zanieczyszczenia nieorganiczne - kamień wapienny i inne
                        zanieczyszczenia pochodzące z twardej wody

 • Działanie mechaniczne 
  Poprzez połączenie działania zarówno roztworu myjącego jak i powietrza(doprowadzonego podciśnieniem) następuje mycie instalacji udojowej. Zależnie od relacji pomiędzy płynem a powietrzem mogą pojawiać się następujące rodzaje przepływów:

        - Przepływ pierścieniowy

        - Przepływ falowy

        - Przepływ korkowy


Najskuteczniejszym rodzajem przepływów do mycia instalacji udojowej jest przepływ korkowy, dlatego też najważniejszym zadaniem myjni jest tworzenie tego przepływu korkowego- jest to mycie pulsacyjne.Przepływy korkowe tworzone są na kilka sposobów:

 • Samoczynne tworzenie się korków
  W rurociągu zasysającym powietrze jest wywiercony otwór, dzięki niemu do instalacji dostaje się mieszanina roztworu i powietrza.
  Wadą tego sposobu rozwiązania jest to że wielkość otworu musi być dostosowana do poszczególnych instalacji.

 

 • Samoczynne mycie pulsacyjne
  Cała zawartość roztworu jest zasysana do instalacji udojowej, zanim rozwtór powróci do zbiornika z jednostki końcowej. Jednocześnie powietrze jest cały czas wprowadzane do rurociągu mycia.
  Wadą tego rozwiązania jest to że nie można zmniejszyć zużycia energii i detergentów, ponieważ ilość roztworu zależy od wielkości instalacji udojowej.

 

 • Kontrolowane mycie pulsacyjne
  Myjnia dozuje dopływ powietrza i roztworu do rurociągu mycia w określonych odstępach czasu w zależności od wielkości instalacji.