Budowa i działanie zaworu trójdrożnego

 

 

Budowa i działanie zaworu trójdrożnego

Sterowaniem przepływu wody z myjni do instalacji i z powrotem zajmują się dwa zawory trójdrożne które są sterowanie podciśnieniowo.

Poniżej pokazana jest konstrukcja zaworu trójdrożnego:

 

Rura zasysająca lub powrotna jest połączona z wylotem(I) . Obydwa końce rury są połączone z wylotem(II lub III) poprzez membranę. Różnicą między zaworem zasysającym a zwrotnym jest to, że w zaworze zasysającym oba końce zaworu są sprzężone, czyli jeżeli jeden jest otwarty to drugi jest zamknięty. Natomiast końce w zaworze zasysającym mogą otwierać i zamykać się niezależnie od siebie.

Zachowanie membrany

Gdy po stronie zewnętrznej wylotu II doprowadzone jest podciśnienie, wtedy otwiera się przejście między I i III. A jeżeli podciśnienie doprowadzane jest do membrany przy III, to otworzy się przejście między I i III.

Sprężyna utrzymuje membranę w pozycji zamkniętej, jeżeli po obu stronach membrany jest takie same ciśnienie. Używana jest także jako zabezpieczenie poziomu podciśnienia w instalacji.  Jeżeli poziom podciśnienia spada poniżej 20kPa,wtedy wszystkie membrany pozostają zamknięte, dopóki poziom ciśnienia nie osiągnie stanu normalnego.


Działanie zaworu zasysającego podczas mycia instalacji
Roztwór myjący przesyłany jest do instalacji w postaci pulsów wodno-powietrznych. Na początku mycia zawór trójdrożny zasysa wodę, otwierając przepływ między zbiornikiem wody a instalacją. Aby zassać powietrze, zawór otwiera  przepływ między instalacją a wlotem powietrza.
W zależności od wielkości instalacji zmienia się czas trwania pulsu wodnego i powietrznego.
Działanie zaworu zwrotnego podczas mycia instalacji
Podczas mycia obiegowego woda z detergentem krąży przez instalacje i zbiornik. Po powrocie do zbiornika jest ponownie zasysana do instalacji. Sterowanie odbywa się za pomocą zaworu trójdrożnego powrotnego, który otwiera przepływ między instalacją a zbiornikiem myjącym.

W fazie płukania instalacji, zbiornik jest napełniany do maksymalnego poziomu. Następnie woda przepływa przez instalację, a powracając jest kierowana do ścieków. Przepływem wody między instalacją a spustem do ścieków,  kieruje także trójdrożny zawór powrotny.